Wraz z dniem 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Choć wdrożenie wszystkich nowych zasad nie jest obligatoryjne, należy pamiętać, aby do 15 kwietnia br. zadeklarować w formie raportu bieżącego informację o aktualnym stanie ich stosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem – czytaj całość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ