Nabycie mieszkania czy domu z rynku wtórnego obciążone jest co do zasady obowiązkiem zapłaty przez kupującego podatku od czynności cywilnoprawnych („PCC”), którego stawka to 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości. W wielu przypadkach był to dodatkowy, często dość znaczący koszt liczony w dziesiątkach tysięcy złotych. Ustawodawca postanowił zwolnić osoby kupujące swoją pierwszą nieruchomość z zapłaty tego podatku.

W dniu 26.05.2023 r. uchwalono Ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach której dokonano m.in. nowelizacji przepisów Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Modyfikacja polega na dodaniu zwolnienia przedmiotowego (art. 9 pkt 17) ustawy o PCC) dla osób nabywających pierwsze mieszkanie lub dom z rynku wtórnego. Przypomnieć należy, że nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego (np. od dewelopera), nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie PCC.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty PCC dotyczy nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jedynie wtedy, gdy nabywcą jest osoba lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z ww. praw ani udział w tych prawach, z wyłączeniem sytuacji, w której udział nie przekracza bądź nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Opisywane powyżej zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje od 31 sierpnia 2023 r.

Znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego ma chwila zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, więc np. w przypadku wcześniejszego podpisania umowy przedwstępnej tzn. przed 31.08.2023 r., dopiero zawarcie umowy przyrzeczonej będzie istotne dla ewentualnego zwolnienia z obowiązku zapłaty PCC od nabywanej nieruchomości.

***

Autorem wpisu jest radca prawny Łukasz Lipski, Associate w Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ