Zakaz oferowania udziałów spółek z o.o. nieoznaczonemu adresatowi

0
432

W dniu 10 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca zmiany w zakresie oferowania udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z nowymi przepisami zabronione zostało oferowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieoznaczonemu adresowi, co w konsekwencji przekładać się będzie, iż spółki z o.o. nie będą mogły pozyskiwać inwestorów poprzez m.in. crowdfunding udziałowy czy organizację różnego rodzaju eventów w zakresie oferowania udziałów spółek realizujących przedsięwzięcia, inkubatorów przedsiębiorczości czy innych tego typu mechanizmów.

Dotychczasowa praktyka

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami przedsiębiorcy działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogli pozyskiwać potencjalnych, nowych inwestorów prywatnych w ramach publicznej i otwartej oferty. W zamian za przekazane przez inwestorów środki spółka z o.o. wydawała udziały, wskutek czego finansujący projekt inwestorzy stawali się wspólnikami tejże spółki.

Najpowszechniejszą praktyką w tym zakresie było skorzystanie przez spółki z usług internetowych platform crowdfundingowych, poprzez które adresowano ofertę zakupu udziałów do nieograniczonego kręgu inwestorów prywatnych lub organizację inkubatorów albo spotkań biznesowych, które miały na celu promocję spółki oraz przekonanie inwestorów do wsparcia danego przedsięwzięcia poprzez nabycie udziałów w tejże spółce.

Nowe przepisy

Wprowadzone nowelizacją przepisy ustanawiają bezwzględny zakaz składania ofert nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zarówno wobec istniejących spółek jak i nowo zawiązywanych) nieoznaczonemu, tj. nieskonkretyzowanemu adresowi (art. 1821 § 1 oraz art. 2571 § 1 KSH).

Ponadto zabronione będzie również promowanie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do podmiotów nieokreślonych z imienia i nazwiska albo nieoznaczonych firmą (art. 1821 § 2 oraz art. 2571 § 2 KSH).

Naruszenie powyższych zakazów podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do sześciu miesięcy (art. 5951 oraz art. 5952 KSH).

Tło zmian

Powyższe przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 414), która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020).

Zgodnie z intencją ustawodawcy omawiana zmiana stanowi doprecyzowanie dotychczasowych rozwiązań, w myśl których udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie są przeznaczone do publicznego obrotu. Argumentami w tym zakresie są m.in. wymóg formalny związany ze zbyciem udziału (notarialne poświadczenie podpisów zbywcy oraz nabywcy udziałów), a także brak możliwości wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

***

Autorami wpisu są adwokat Aleksander Skirpan, Senior Associate w Kancelarii RKKW, specjalista z zakresu prawa spółek oraz transakcji M&A oraz Mateusz Zwoliński, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ